Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 84

Зад. 1Действие, приключило в минал момент – ходих, глeдах, чаках (минало свършено време)

Действие, което е бъдещо спрямо минал момент – щях да ходя, щях да гледам, щях да чакам (бъдеще време в миналото)

Бъдещо действие спрямо момента на говорене – ще ходя, ще гледам, ще чакам (бъдеще време)

Минало действие спрямо минал момент – бях ходил, бях гледал, бях чакал (минало предварително)

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.