Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 85

Зад. 3 Основни форми на глаголите:

се отвлякох – (да) се отвлека

бяхме се запътили - (да) се запътя

пием - пия

заведе - (да) заведа

бяха - съм

нямаше - няма

имаше - има

идват - идвам

поръчат - (да) поръчам

заплатят - (да) заплатя

се оттеглят - (да) се оттегля

държани - държа (минало страдателно причастие на глагола държа)

няма - няма

става - ставам

са наслагани - (да) наслагам (страдателен залог на глагола (да) наслагам)

си - съм

можеш - мога

да изпиеш - (да) изпия

да се нахраниш - (да) се нахраня

ще правиш - правя

улови - (да) улова

помогне - (да) помогна

да изхвръкнеш - (да) изхвръкна

Сложни глаголни форми:

бяхме се запътили – минало предварително време

са наслагани – страдателен залог на глагола (да) наслагам

ще правиш – бъдеще време

 

Зад. 4 Вчера, когато в 9 сутринта ме повикаха в кабинета на изпълнителния директор, аз вече бях прочел електронната си поща и точно щях да поискам повече подробности за една интересна оферта. Колежката ми говореше по мобилния си телефон и явно нямаше намерение да приключи скоро. Излязох от стаята, без тя да забележи, и се отправих към седмия етаж. Чудех се какво е намислил шефът този път.

повикаха – минало свършено време

бях прочел – минало предварително време

щях да поискам – бъдеще време в миналото

говореше – минало несвършено време

нямаше да приключи – бъдеще време в миналото (отрицателна форма)

излязох – минало свършено време

да забележи – сегашно време

се отправих – минало свършено време

чудех се – минало несвършено време

е намислил – минало неопределено време

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.