Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 87

 

Зад. 1 глаголи от свършен вид                               глаголи от несвършен вид

се бяха събрали - аз (да) се събера                      има - аз имам

омекнаха - аз (да) омекна                                      не се спират - аз (се) спирам се

видяха - аз (да) видя                                                влиза - аз влизам

се завъртя - аз (да) се завъртя                            потупваше - аз потупвам

седна - аз (да) седна                                                бръмчеше - аз бръмча

опита - аз (да) опитам

отпи - аз (да) отпия

хареса - аз (да) харесам

премина - аз (да) премина

Срещу глагола е записана основната му форма. Глаголите с несамостойно сегашно време (спрягат се с (да) са от свършен вид, а глаголите със самостойно сегашно време (спрягат се направо) са от несвършен вид.

Лесно се запомня, ако се обърне внимание на частицата не: несамостойно сегашно време – свършен вид; самостойно сегашно време – несвършен вид

Местоимението аз е използвано, за да улесни разбирането - с него глаголът образува изречение. 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.