Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 91

Зад. 6 Сега аз погледна и видя кой стои пред вратата.

Изречението е неправилно, защото пишещият не се е съобразил с несамостойното сегашно време на глаголите от свършен вид (аз (да) погледна). 

Редактиран вариант: Сега аз да погледна и да видя кой стои пред вратата.

 

Зад. 7 След всеки глагол е записана основната му форма (1л., ед.ч., сег.вр), в която се определя вида му: ако глаголът има самостойно сегашно време, е от несв. вид, ако има несамостойно сегашно време (спряга се с помощта на да), е от свършен вид.

            бранеше – аз браня – несв. вид

            разбра – аз (да) разбера – св. вид

            се отбил – аз (да) се отбия – св. вид

            гони – аз гоня – несв. вид

           се ядоса – аз (да) се ядосам – св. вид

           нахока – аз (да) нахокам – св. вид

            • погледна – аз (да) погледна – св. вид

           се познаваше – аз се познавам – несв. вид

           поздрави – аз (да) поздравя – св. вид

           измънка – аз (да) измънкам – св. вид

            мисли – аз мисля – несв. вид

           има – аз имам – несв. вид

           погледна – аз (да) погледна – св. вид

            посочи – аз (да) посоча – св. вид

            има – аз имам – несв. вид

            се спряла – аз (да) се спра – св. вид.

 

Сегашно историческо време: Още докато го брани от кучетата, Петър Моканина разбира (…) се ядосва (…) нахоква ги

Глаголите от свършен вид трябва да се заменят с глаголи от несвършен вид, защото в сегашно време се употребяват глаголи от несвършен вид.

           

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.