Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 94

 

Зад. 1 • са застинали – мин.неопр.вр., св.вид, осн.ф-ма (да) застина, I спр.

могат – сег.вр., несв.вид, осн.ф-ма мога, I спр.

се събудят – сег.вр., св.вид, осн.ф-ма (да) се събудя, II спр.

се случи – сег.вр., св.вид, осн.ф-ма (да) се случа, II спр.

ще потъне – бъд.вр., св.вид, осн.ф-ма (да) потъна, I спр.

се е случвало – мин.неопр.вр., несв.вид, осн.ф-ма се случвам, III спр.

тлеят – сег.вр., несв.вид, осн.ф-ма тлея, I спр.

освобождава – сег.вр., несв.вид, осн.ф-ма освобождавам, III спр.

се случва – сег.вр., несв.вид, осн.ф-ма (да) се случвам, III спр.

Авторът е убеден в достоверността на информацията.  

Чрез използването на глаголни форми в изявително наклонение действието се представя като реално и възможно.

 

Зад. 2 Формите за условно наклонение са подчертани.  

                        За него, Живота –

                        направил бих всичко. Летял бих

                        със пробна машино в небето,

                        бих влезнал във взривна

                        ракета, самичък,

                        бих търсил в простора

                        далечна планета

                                   Никола Вапцаров

 

Зад. 3    да кажа – бих казал

              да упътя – бих упътил

              да подам – бих подал

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.