Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 101

Зад. 1 Приказката е в преизказно наклонение.

            Текстът в изявително наклонение:

            Идва Баба Марта, запрята ръкави, разшетва се да среща пролетта, както е прилично. Шета, шета, уморява се, сяда да си почине. Решава да похапне, сеща се и за винцето. Като отива при бъчвата – що да види? В нея не е останала нито капка. Разбира Баба Марта, че е ограбена от братята си, разсърдва се и се разфучава.

 

Зад. 2 Текстът в преизказно наклонение:

            Египетският народ влагал в своето творчество цялата си същност, преливаща от странни вярвания е мечти за вечен живот. Във времето на древния Египет всички усилия на бижутерите, шивачите и обущарите били насочени към красотата на дамите.

влагал – глаголна форма (мин.св.деят прич.) в преизказно наклонение, 3л., ед.ч. (важен ориентир – липсата на спомагателния глагол съм (е)

 

Зад. 3Основното глаголно време в текста е минало свършено.

Действията, едновременни с основните, са назовни с глаголни форми в минало несвършено време (изглеждаше)

Действията, предходни на основните, са назовани с минало предварително време (бяхме седнали)

 

Зад. 4 Когато бащата се прибира, момчето и майка му са седнали на масата за обяд. Тъй дори не ги поздравява. Изглежда много ядосан. Казва на майката, че днес е щял да ú подари нова рокля. Момчето изтръпва и очите му се пълнят със сълзи. Разбира, че майка му ще остане без подарък за рождения си ден по негова вина.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.