Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 104

Събудих се, когато баща ми излизаше, Промъкнах се в кухнята и видях, че мама беше ми приготвила закуска. Бързо се облякох и точно щях да ú се обадя, когато телефонът зазвъня.

Текстът е повествование (събудих се, промъкнах се, видях)

Основно глаголно време – минало свършено (формите са изписани с удебелен шрифт)

Допълнителни глаголни времена – минало несвършено (излизаше); минало предварително (беше приготвила); бъдеще време в миналото (щях да се обадя)

.

Зад. 1  Да имах мощ, обрисвах ти калта

            и в твоя чистий блясък те бих показал,

            и с удара на твойта красота

            аз хулниците твои бих наказал.

            Чрез употребените форми на условно наклонение поетът изразява желанието си да разкрие красотата и силата на българския език,  съжалението, че няма оная мощ, която би искал, за да изобличи и накаже хулителите на родното слово и вярата, че все пак тава ще се случи.

           Простата форма за условно наклонение обрисвах се възприема като остаряла.

.

 

Зад. 2 Матейчо влиза в стаята и се озърта страхливо. Не знае къде да отиде. Срамува се от съучениците си, защото и двата ръкава на палтото му са закърпени. През лятото майка му се е трудила много, за да събере някоя и друга парица за ново палто, но не е успяла.

            Когато  тръгваше за училище, майка му въздъхна на вратата и му каза колко съжалява, че го праща така. Ако баща му бил жив, сега той нямало да ходи окърпен. Матейчо успокои майка си, че на палтото му няма нищо.

            Детето бе останало сираче. Баща му беше зидар. Ходеше по градовете да прави къщи на хората. Един ден, когато носел тухли, се подхлъзнал и паднал от петия етаж.

=

 

Зад. 3  • препоръчваме – сегашно време

           се задържа – сегашно време

            можете – сегашно време

            (да) отидете – сегашно време

            са се усетили – минало неопределено

            има – сегашно време

            е била – минало неопределено

            е минавал – минало неопределено

            знае – сегашно време

            • става – сегашно време

            представете (си) – сегашно време

            се открива – сегашно време

Основно глаголно време – сегашно време

Употребени наклонения – изявително и преизказно

 

 

 

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.