Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 105

Зад. 3 В текста са използвани глаголни форми в изявително и преизказно наклонение (преизказни глаголни форми). Основно е изявителното наклонение.

.

Зад. 4 Глаголи, употребени в текста:

са – сег.вр., изявително наклонение

написах – мин.св.вр., изявително наклонение

учех – мин.несв.вр., изявително наклонение

чувствах – мин.св.вр., изявително наклонение

(ми се) иска – сег.вр., изявително наклонение

да бъде – сег.вр., повелително наклонение

порасне – сег.вр., изявително наклонение

да носи – сег.вр., повелително наклонение

да разказва – сег.вр., повелително наклонение

да знае – сег.вр., повелително наклонение

е – сег.вр., изявително наклонение

натъжава – сег.вр., изявително наклонение

лишава – сег.вр., изявително наклонение

да бъдем – сег.вр., повелително наклонение

влезем – сег.вр., изявително наклонение

мине – сег.вр., изявително наклонение

да бъдем - сег.вр., повелително наклонение

ходят – сег.вр., изявително наклонение

трябва – сег.вр., изявително наклонение

тормозят – сег.вр., изявително наклонение

да бъдат – сег.вр., повелително наклонение

кара – сег.вр., изявително наклонение

мислят – сег.вр., изявително наклонение

са – сег.вр., изявително наклонение

трябва – сег.вр., изявително наклонение

говорим – сег.вр., изявително наклонение

да не слагаме – сег.вр., повелително наклонение

иска – сег.вр., изявително наклонение

помогнат – сег.вр., изявително наклонение

знаят – сег.вр., изявително наклонение

би трябвало – условно наклонение

знаят – сег.вр., изявително наклонение

са – сег.вр., изявително наклонение

ще научат – бъд.вр., изявително наклонение

да бъдем – сег.вр., повелително наклонение

да престанем – сег.вр., повелително наклонение

делим – сег.вр., изявително наклонение

да играем – сег.вр., повелително наклонение

да имаме – сег.вр., повелително наклонение

сме – сег.вр., изявително наклонение

нека тръгнем – сег.вр., повелително наклонение

Текстът е разсъждение.

Разсъждавайки върху отношенията в училище, Каролина представя своите разбирания, своите мечти за училището като място, където човек трябва да се чувства щастлив, спокоен, защитен; като място, което човек носи в сърцето си цял живот. Целта на авторката обуславя и употребата на глаголни форми в повелително и условно наклонение.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.