Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 107

Зад. 1 Могат да се образуват много думи. Тук ще видите начина на образуване на различните класове думи; как от глагол се образува съществително или прилагателно име; как с представки или наставка променяме думата и от нея отново можем да образуваме думи от друг клас. По този образец можете да продължите редицата от думи.

Kiss В червено са оцветени често използвани наставки, а в синьо – представки.

         • уча – глагол

         • учен – прилагателно име

         • учениесъществително име

         • учениксъществително име

         • ученически – прилагателно име

         • ученолюбив – сложна дума, прилагателно име

         • ученолюбивост – сложна дума, съществително име

         • ученолюбие – сложна дума, съществително име

         • ученостсъществително име

         • учителсъществително име

         • учителски – прилагателно име

         • учителствам – глагол

         • учителстванесъществително име

         • училищесъществително име

         • училищен – прилагателно име

         • учебниксъществително име

         • учебникарсъществително име

         • учебникарски – прилагателно име

         • науча – глагол

         • научаванесъществително име

         • научен – прилагателно име

         • научностсъществително име

         • научноизследователски – сложна дума, прилагателно име

         • научнофантастичен – сложна дума, прилагателно име

         • научно-художествен – сложна дума, прилагателно име

Още глаголи, с които можеш да продължиш упражнението: изуча, изучавам, разуча, разучавам, понауча, понаучавам, отуча, отучвам и много други.

.
Зад. 2 ♦ Сегашно време: (да) расна , играя, (да) обработя, (да) видя, съмва се; преизказни форми: раснел съм, играел съм, обработел съм, видел съм, съмвало се

Минало свършено време: раснах, играх, обработих, видях, съмва се; преизказни форми: раснал съм, играл съм, обработил съм, видял съм, съмвало се

Минало несвършено време: раснех, играех, обработех, видех, съмваше се; преизказни форми: раснел съм, играел съм, обработел съм, видел съм, съмвало се

Surprised Минало несвършено време по-трудно се образува от глаголи в свършен вид (да) расна, (да) обработя, (да) видя). Можете да си помогнете с ако(ако) раснех.

Минало неопределено време: раснал съм, играл съм, обработвал съм, видял съм; съмвало се; преизказни форми: бил съм раснал, бил съм играл, бил съм обработил, бил съм видял, било се съмвало;

Минало предварително време: бях раснал, бях игрял, бях обработвал, бях видял, беше се съмвало; преизказни форми: бил съм раснал, бил съм играл, бил съм обработил, бил съм видял, било се съмвало;

Бъдеще време: ще расна, ще играя, ще обработя, ще видя, ще се съмва; преизказни форми: щял съм да расна, щял съм да играя, щял съм да обработя, щял към да видя, щяло да се съмва

Бъдеще време в миналото: щях да расна, щях да играя, щях да обработя, щях да видя, щеше да се съмва; преизказни форми: щял съм да расна, щял съм да играя, щял съм да обработя, щял съм да видя, щяло да се съмва

.

Зад. 3 Синоними и антоними на думите голям, богат, пълен:

         • голям - немалък, обемист, обширен, просторен, разширен, уголемен, огромен, необхватен, извънмерен, безпределен, безграничен, безкраен, колосален, грандиозен, гигантски, значителен; възрастен; велик, именит, изтъкнат, прочут, забележителен; важен; крупен

         антоним: голям – малък

         богат: заможен, имотен, състоятелен, богаташ, паралия; обилен, изобилен, плодороден, непресушим, щедър; разкошен, пищен, луксозен; съдържателен, пълен, подробен, изчерпателен, обстоен; охолен, осигурен материално; благоденствуващ

         антоним: богат – беден
         пълен: изпълнен, преизпълнен, препълнен, прелял, запълнен, напълнен, натъпкан, цял, цялостен, ненакърнен, целокупен, пълноценен; завършен, комплектен, свършен; изчерпателен, съдържателен, богат, обширен, подробен, всестранен, обстоен, обстоятелствен, точен; дебел, тлъст, напълнял, надебелял, затлъстял, угоен, месест, шишкав; абсолютен, безусловен; неограничен; безрезервен
         антоним: пълен – празен

 .

Зад. 4 ♦ Отношението между къща и балкон, самолет и крило, птица и крило е отношение между цяло и част от него.

Отношението между чувство и радост, скръб, съжаление е отношение между родово и видово понятие. Думите радост, скръб, съжаление означават различни  чувства.

 

Зад. 5 Форми на местоимението кой: кой, коя, кое, кои; кой – кого – кому (на кого)

Кой и кого се различават по падеж.

         • Кой звъни? – местоимението замества подлога в изречението; ако го трансформирамеТой звъни.

         • Кого търсиш? – местоимението замества допълнението в изречението; ако го трансформирамеНего ли търсиш?

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.