Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 126

Зад. 13 Отг. а)

Всички изречения в първите два абзаца са сложни съставни с подчинени определителни.

 .

Зад. 14 За туристическата атракция, която е създадена от местни фирми, е съдействала и Златоградската община.

 .

Зад. 15 Главното изречение е изписано с удебелен шрифт.

            През 2004 година Българският туристически съюз включва градчето, което е разположено почти на самата българо-гръцка граница, в движението100 национални туристически обекта.

                   главно, подчинено определително, главно

            1––––––––––––, 2–––––––––––––––, 1–––––––––––––– .

 .

Зад. 16 Отг. г)

            Пристигането в Златоград точно преди да се озовете на българо-гръцката граница.

 .

Зад. 17 Той се издига буквално до последния родопски рид.

Глаголът се издига е от несвършен вид; основна форма се издигам.

 .

Зад. 18 се издигам (несв. вид) да издигна (св. вид)

 .

Зад. 19 Отг. б)

Изреченията се различават по състав:

Има сведения, че средновековното име на града е Беловидово – сложно съставно с подчинено определително.

Известно е, че тя беше обявена за Юбилейна година на Дельо войвода – сложно съставно с подчинено подложно.

.

Зад. 20 Отг. в)

В текста са употребени форми за изявително наклонение и преизказни форми.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.