Страница 16

Зад. 20 Откриха златни монети и пръстени в гърне  

               Археолози откриха много ценно златно съкровище при разкопки в средновековната крепост Маркели до Карнобат. 37-те златни монети на трима византийски императори били в глинено гърне. Имало и златен пръстен, както и 5 позлатени халки.

             Най-ценни според специалистите са монетите на император Алексий Първи Комнин. Изработени са от 20-каратово злато и са изключително редки.

                                                                                                                                                                                                                                                      (Из печата)

             Текстът е информационна бележка.

             •  Предназначението му е да информира за откритото златно съкровище край Карнобат.

             •  Ключови думи и изрази: ценно златно съкровище, златен пръстен, 5 позлатени халки, изработени от 20-каратово злато.

             •  В описанието на златното съкровище преобладават прилагателни (ценно, златно, златни), съществителни (монети, халки) и числителни (5 монети, 20-каратово злато) имена.

             •  Езикови особености: използвани са съобщителни изречения в сегашно време.

Зад. 21 В текста„Будителите днес” Цветелина Дончева разсъждава по актуален проблем, вълнуващ обществеността. Авторката разкрива ролята на учителите при изграждането на личността ú. Реторичният въпрос „И не са ли точно те, които най-много заслужават да бъдат наричани будители?” не само обобщава казаното, но и налага разбирането за изключителната роля на учителите в обществото.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси