Страница 34

Зад. 56 Потомък (м.р.) и потомка (ж.р.) – чедо, рожба, обикновено като наследник на духовните качества или общественото положение на родителите си.

            Чувството за принадлежност към рода, народа, родната земя, което е водещо в творбата, Елисавета Багряна  заявява още в заглавието - Потомка.

            Лирическата героиня се прекланя пред родовата памет и се гордее със свободолюбието, духовната сила, волността, онаследени от дедите ú (но усещам в мене бие древна,/ скитническа , непокорна кръв; аз съм само щерка твоя вярна, / моя кръвна майчице земя).

Зад. 57 В гората 

              В тишината на гората    (8 срички)                Там гнездо на клонче малко

              бърз поток се пени           (6 срички)                 като люлка висне

              хлад полъхва от листата,                          славей глас извие сладко,

              от води студени.                                          кос изсвири, писне...

 

              Вятър вее – залюлее                                    Колко много в тишината

              липа, дъб и бука,                                            дремят тъмни тайни!

              а на бука птица пее,                                     Слушай как шепти гората

              кукувица кука.                                                 приказки омайни...

                                                                                              Емануил Попдимитров

            Важна роля за постигането на мелодичност в поетичната творба имат ритъмът, римите, повторението на звукове и др.

            · Ритъмът в стихотворението „В гората” от Емануил Попдимитров е постигнат чрез стихосложението – всеки нечетен ред има осем срички, а всеки четен – шест срички;

            · Ритъмът в творбата е тясно свързан с римите, които в стихотворението се редуват: първи –трети стих (гората – листата) ; втори – четвърти стих (пени – студени);

            · Повторението на звука е във втората строфа създава усещане за носеща се в пространството мелодия – вятър вее – залюлее; а на бука птица пее. Роля за постигането на мелодичност в творбата имат и повторенията на гласните а, и.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси