Страница 38

Зад. 69 Ружите

Ето ги ружите, ружите росни       (11 срички)                                  Ето ги ружите – в кръг наловени

Всяка – с гердан от сребро            (7 срички)                                     с румени, с бели страни.

Вятърът весело щом ги докосне(11 срички)                                  Сякаш момичета махат край мене:

люшват край мене хоро.                 (7 срички)                                    – Тичай! До нас се хвани!

 

Свирят им с медени свирки пчелите                                            Махат ми с китки моми и свирачи:

тежки от златния прах,                                                                 – Тичай! Хвани се до нас! –

и пеперудите, слезли в тревите,                                                 Слънцето лепне по мойте клепачи,

кърпи размахват край тях.                                                            Тичам към ружите аз.

                                                                                                                                                       Веселин Ханчев

Езикови средства, чрез които се постига образност и емоционалност в творбата:

епитетимедени свирки, ружите росни;

инверсия ружите росни;

сравнениесякаш момичета махат край мене;

олицетворениевятърът весело щом ги докосне / люшват край мене хоро;

метафорисвирят им с медени свирки пчелите;  гердан от сребро.

Ритъмът и музикалността в творбата са постигнати чрез:

повтарящия се брой срички – във всеки първи и трети стих има 11 срички, а всеки втори и четвърти – 7 срички;

трикратното повторение на експресивния глагол тичам – Тичай!; Тичай!; Тичам;

римите: росни – докосне; сребро – хоро; пчелите – тревите; прах – тях;

Зад. 70 Отг. Б)

            Използването на прости или сложни по състав изречения не е белег за художественост на текста.

            Когато използваме различни по състав изречения, ние избягваме еднообразието на изказа, но не правим текста художествен или научен.

Зад. 71 Отг. Г)

            Цветовете са като големи преспи сняг – сравнение

Зад. 72 Правописни грешки:

            Растът , вм. растат

             !Добре е да запомниш – няма глагол, който да завършва на -ЪТ;

            ЪТ е определителен член за имената от мъжки род – учебникЪТ.

            Пръшец, вм. прашец

            Не казваме пръх, а прах.

            Пролета, вм. пролетта

            Съществителните имена от женски род, които завършват на Т, при членуване се пишат с двойно Т (ТТ)

            Младост – младостта; съвременност – съвременността.

            Пунктуационни грешки:

            Цветовете на дървото са снежнобели и са го отрупали, като големи преспи сняг.

            Редактиран вариант: Цветовете на дървото са снежнобели и са го отрупали като големи преспи сняг.

            Не се пише запетая пред като, когато въвежда сравнение – Облаците бяха бели като сняг.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси