Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 70

Зад. 79 Отг. а)

             За да изрази чувствата си, поетесата използва реторични въпроси, сравнения, метафори. Литературни термини

 

Зад. 80 В текста си "Малкото човече" Яница Христова поставя важен проблем за всяко общество и особено наболял в съвремието ни. Кой всъщност е "малък" и кой "голям" човек. Ако състраданието, съчувствието, добротата са най-човешките качества, то не е ли "голям" човекът, който ги проявява; ние "големи" или "малки" сме, когато съдим за другите по външността и годините им?

             • Композицията (постройката) на текста е ясна, отделните моменти са логически свързани и това допринася за въздействието му.

             Микротеми:

1. По мрачните и сиви улици на прашния град

2. Нечовешкото отношение на майката към детето

3. Чувството за вина

4. Животът на другите и моят живот

5. Срещата с "малкото човече"

6. Неочакваното състрадание

7. Кой всъщност е малко човече?

 

Зад. 81 малко човече - подчинително словосъчетание

             малко - съгласувано определение на човече: малко - (ср.р., ед.ч.), човече (ср.р., ед.ч.)

 

Зад. 82 Срещу мене стоеше малкото човече, гледаше ме с големите си сини очи, а лицето му все още бе зачервено от майчините шамари (пряко значение - малко на години и на ръст).

             Кой всъщност е малко човече - то или аз? (преносно значение - има се предвид духовното измерение на човека, възможността да чувства и разбира нещата от живота).

 

Зад. 83 Отг. а) 

             Не го направиха и хората, които минаваха по главната улица.

 

Зад. 84 Отг. в)

             Спомних си как бях виждала това дете и майка му преди.

 

Зад. 85 Отг. б)

             Докато гледах безучастно, последва втора плесница. 

 

Зад. 86 Отг. а)

             Искаше ми се да кажа на лошата майка.

 

Зад. 87 Отг. г)

             Отворих портмонето си и дадох на детето няколко банкноти и монети, които намерих там.

Зад. 88

 

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.