Web Analytics Made Easy - StatCounter


Страница 67

Зад. 7 • Нощ

Лексикално значение: Времето от залез до изгрев слънце; тъмната част от денонощието

Граматично значение: същ. име, м.р., ед.ч.

Ден 

Лексикално значение: Времето от изгрев до залез слънце; светлата част от денонощието.

Граматично значение: същ. име, м.р., ед.ч.

Път1 

Лексикално значение: 1. Дълга ивица земя, предназначена за ходене и пътуване по нея. 2. Улица 3. Посока или място, през което се минава 4. Място, линия, по която става пътуване (Морски път) 5. Пътуване, ходене (Утре ме чака дълъг път.) 6. Начин по който се извършва или добива нещо (Получих го по законен път.) 7. Черта, която разделя косата при сресване. Думата път се използва и в много фразеологични словосъчетания. Напр. Давам му пътя – изпъждам го.

Граматично значение: същ. име, м.р., ед.ч.

Път2

Лексикално значение: След числително име , наречие или някои местоимения означава количество на извършено действие (За пръв път отивам на такъв голям концерт.)

Граматично значение: същ. име, м.р., ед.ч.

Слънце

Лексикално значение: 1. Небесното тяло, което ни дава светлина и топлина. 2. Слънчева светлина и топлина (Елате на слънце.) 3. Нещо много светло и радостно. 4. Постоянно небесно тяло със своя светлина; звезда.

Граматично значение: същ. име, ср.р., ед.ч.

Думите път и слънце са многозначни.

Думите път1 и път2 са омоними.

 

 

Зад. 8 Денятподлогобещава много слънце и високи температури.

            Темата на деняопределениее новото колело на Иван.

               През деняобстоятелствено пояснениевремето ще бъде топло.

 

Зад. 9 Думата ябълка е употребена в основното си (пряко) лексикално значение в изречението:

            Ябълката падна от дървото на земята.

            В преносно значение:

            Градът падна след многомесечна блокада.

            В началото на зимата падна дебел сняг.

            Тоз, който падне в бой за свобода, / той не умира.

            Температурите паднаха под нулата.

            На старото куче му паднаха зъбите.

            Падна чудна лятна нощ, прохладна и свежа.

 

Зад. 10 Градът падна (превзет съм) след многомесечна блокада.

            В началото на зимата падна (наваля)дебел сняг.

            Тоз, който падне (загина) в бой за свобода, / той не умира.

            Температурите паднаха (понижа се)под нулата.

            На старото куче му паднаха (изтръгнаха се) зъбите.

            Падна (настана) чудна лятна нощ, прохладна и свежа.

=

Зад. 11 желязото срещат – метонимия

            железни гърди – метафора

         

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси