Web Analytics Made Easy - StatCounter

Д

Двусъставно изречение – Вж. Просто изречение

Деятелен залог – Отношението на глаголното лице (подлог в изречението) към глаголното действие е деятелно; подлогът е действителен (логически) вършител на действието в изречението.

      • Кокошката пак вика пиленцата (граматическият подлог кокошката е логически вършител на действието).

Surprised  Сравни: Пиленцата са викани от кокошката (граматическият подлог пиленцата не е вършител на действието; действителният (логическият) вършител е кокошката (която е допълнение в изречението) –  вж. страдателен залог)

      • Дъждът заваля внезапно (граматическият подлог дъждът е логически вършител на действието).

      • Ния отиде на разходка (граматическият подлог Ния е логически вършител на действието).

Вж. - Страница 81, - Страница 82 

Допълнение  вж. Допълнение 

Допълнителни глаголни времена минало несвършено време (учех, играех, четях); минало предварително време (бях чел, бях играл, бях учил); минало неопределено време (чел съм, играл съм, учил съм); бъдеще време в миналото (щях да чета, щях да играя, щях да уча) и бъдеще предварително време в миналото (щях да съм чел, щях да съм играл, щях да съм учил).

Вж. Основни глаголни времена

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.