М

Метафора (от гр. metaphorá – пренасяне)  – Троп, при който черти на един предмет или явление се пренасят върху друг въз основа на прилика, свързваща прякото и преносното значениие на думите. Метафората се изразява чрез преносното значение на думите. Чрез метафората се засилва изразителността и изобразителността на текста и се внушават определени мисли и чувства.

      • Люлеят се златни ниви"(Елин Пелин)

„Златни ниви“ е употребено в смисъл на жълти, хлебородни благодатни ниви. На нивите са преписани качествата на златото въз основа на общи признаци (жълт цвят, ценност) на златото и на узрелите жита. (Речник на литературните термини)

      • Ала за клети сиромаси,

  крило бе Чавдар войвода.  (Хр. Ботев)

Вж. - Страница 27, зад. 44

Метонимия (от гр. methõnimía – преименуване)  – Дума или израз с преносно значение, при който названието на един предмет се заменя с названието на друг предмет поради вътрешна връзка между тях.

      Напр. желязото срещат – вместо оръжието, пушките, железните щикове; вътрешната връзка (подобието) е материалът, от който е произведено оръжието – желязо.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси