Web Analytics Made Easy - StatCounter

Р

Развръзка  Заключителен епизод,  настъпващ след кулминационния момент и предхождащ епилога. Обикновено развръзката съвпада с края на сюжетното развитие и представя решението на конфликта. Развръзката е важна за сюжета, защото по художествен път доказва основната идея на произведението.

Реторичен въпрос – Фигура на речта, представляваща въпросително изречение, чрез което не се пита, не се изисква отговор, а се утвърждава казаното.

          • Кой не знай Чавдар войвода,

            Кой не е слушал за него?

                                                        (Хр. Ботев)

            Поетът не пита, а казва – всеки знае Чавдар войвода, всеки е слушал за него.

Рима – Съзвучие между две или повече думи в стиха, с други думи в следващите стихове.

             От заник-слънце озарени,

               алеят морски ширини;

               в игра стихийна уморени,

               почиват яростни вълни...

                                         П. К. Яворов, "Заточеници"

               Обичам те, българска реч,

               звук сладък, най-мил в звуковете,

               ту арфа звънлива, ту меч

               на майстор художник в ръцете.

                                        Иван Вазов, "Родната реч"

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.