Web Analytics Made Easy - StatCounter

Обособени части 1


Обособени частиВторостепенни части на простото изречение, които се отделят смислово и интонационно (в писмената реч – пунктуационно) от другите части на изречението.

Най-често се обособяват  определенияобстоятелствени пояснения и приложения.

Surprised В анализа на теста всички обособени части са подчертани, а в някои от случаите са посочени и синтактични синоними.Започни теста

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси