ПОДЛОГ

ПОДЛОГ

Подлог – термин от езикознанието (синтаксис), с който се означава вършителят на действието в изречението.

Подлогът и сказуемото са главни части на изречението, защото носят основния смисъл.
Изречението може да съдържа (един или няколко), но може и да не съдържа подлог.
Подлогът може да бъде разширен с определения (разширен подлог).
Простото изречение може да съдържа повече от един подлог (еднородни подлози).
Подлогът и сказуемото в изречението задължително се съгласуват по лице и число, а понякога и по род.
Ако трябва да се членува подлог, изразен с име от м.р., то той се членува с пълен определителен член.
В българския език (за разлика от други езици) подлогът често се изпуска, защото сказуемото носи информация за вършителя на действието. Когато подлогът присъства във всяко изречение, текстът става тромав.Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси