Web Analytics Made Easy - StatCounter

Кога наречията се пишат слято

     Кога наречията се пишат слято

      Слято се пишат:

      1. Сложни наречия, образувани от предлог и наречие: досега, навън, наопаки, отдавна, направо, отрано, оттук, оттам, досега, отникъде, навсякъде, отдолу,оттам, поотделно.

      2. Сложни наречия, образувани от предлог и съществително име:

      когато съществителното име не се променя граматически: всъщност, догодина, издъно, навръх, насън, наум, предвид, следобед, наполовина, отсреща, подред;

      когато съществителното име е в стара падежна форма, която не се употребява самостоятелно: вкупом, вкъщи, довечера, навеки, наяве, наизуст, настрани, напосоки;

      когато съчетанието е с ударение, преместено върху предлога: нáдвечер, пре́зглава, прúвечер, прúсърце, прéзглава, прúзори, дóземи, зáлудо, óтръки.

!!! Но когато съчетанието от предлог и наречие, предлог и съществително име, предлог и прилагателно име не образува смислова цялост с ново значение, двете думи се пишат разделно:

      Отгоре лежеше новата ú чанта (върху нещо )и Тя свали чантата си от горе, от шкафа (от конкретно място).

      Ти върви отсреща (от другата страна) и Той се връща от среща (от среща с някого).  Обърни внимание, че във втория случай същ. име може да се членува: Той се връща от срещата.

      Предай текста накратко (сбито) и Бях на кратко съвещание. Обърни внимание, че във втория случай можем да премахнем прилагателното кратко, без изречението да загуби смисъла си: Бях на съвещание.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.