Препинателни знаци в сложното съчинено изречение

Простите изречения в състава на сложното съчинено се свързват по два начина:  съюзно и безсъюзно.
Когато простите изречения са свързани безсъюзно, те винаги се отделят със запетая.
Съюзно свързване: някои от съюзите изискват запетая (а, но, та, па, ама, ала), а други не изискват (и, или).
Пред втората част на удвоените съюзи винаги се пише запетая (нито-нито, или-или, дали-или).
В сложното съчинено изречение тирето често замества  пропуснато сказуемо във второто просто изречение (Аз обичам шоколад, а мама – сладолед.)

Cool В анализа на теста в червено са оцветени само запетаите, отделящи простите изречения, и съюзите, свързващи простите изречения в състава на сложното съчинено.Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси