Работа с литературен текст – коментар на откъс (изграждане на теза)

Работа с литературен текст – коментар на откъс (изграждане на теза); Ботев, Вазов

Задачите изискват да определите думите, които задължително трябва да присъстват в даден отговор (ключовите думи).

В анализа на теста ще откриете коментар по всеки поставен въпрос. Ключовите думи в тези коментари са подчертани.

Cool За да отговориш на даден въпрос, първо трябва да определиш ключовите думи.

Не забравяй, че в отговора ти трябва да присъства името на писателя и заглавието на произведението.Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси