Съюз

Съюзите са служебни думи, които свързват еднородни части в изречението или прости изречения в състава на сложното.

Прости съюзи са: а, ако, ала, ама, ами, да, дето, и, или, като, ни, нито, но, па, пък, та, то, ту, хем, че, я.

Сложни съюзи са: без да, за да, като да, освен да, преди да, въпреки че, като че, освен че, само че, тъй че, така че, макар че, сякаш че, затова че, задето, освен дето, освен като, след като,  и да, ако и да, а пък, но пък, макар и, макар че, макар да, макар и да и др.

Cool В анализа на теста съюзите са оцветени в червено.Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси