Сегашно деятелно причастие

Сегашното деятелно причастие е нелична глаголна форма, която се изменя по род и число и може да се членува.

Сегашно деятелно причастие се образува само от глаголи от несвършен вид (които в сег. вр. се спрягат направо: аз играя).

В изречението сегашното деятелно причастие изпълнява службата на съгласувано определение.

Surprised Гласната я в последната сричка на сегашното деятелно причастие не се променя в множествено число.

Сегашното деятелно причастие и подчиненото определително изречение са синтактични синоними.Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси