Сложно съставно изречение

Сложно съставно изречение – изречение, което съдържа едно главно и поне едно подчинено изречение.

Простите изречения в сложното съставно изречение се свързват с подчинителни съюзи (че, да, за да) или съюзни думи (когато, който, където).

Ако подчиненото изречение стои пред главното, то винаги се отделя със запетая.

Cool В анализа на теста в червено са оцветени  съюзите и съюзните думи, които свързват простите изречения в сложното съставно. Запетаите, които задължително се поставят пред тях, също са оцветени в червено.Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси