Сложно съставно изречение с подчинено определително

Сложно съставно изречение с подчинено определително:

пояснява име (съществително, прилагателно, числително или местоимение) от главното изречение. Surprised Запомни това, защото само подчиненото определително изречение пояснява име от главното;

 може да стои преди, след или между частите на главното изречение;

 обикновено се отделя със запетаи.

Cool В анализа на теста всички подчинени определителни изречения са подчертани.Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси