Вметнати думи и изрази

Вметнати думи и изрази

Когато говорим или пишем, имаме нужда да изразим отношението си към предмета на общуване, да посочим  даден източник на информация, да изразим оценка или по-ясно да определим последователността при излагането на мисли. В такива случаи използваме вметнати думи и изрази.

Вметнатите думи и изрази не са части на изречението, не са свързани с никоя дума в изречението и при синтактичен анализ не се подчертават.

Вметнатите думи и изрази се делят на две групи според  своето пунктуационно оформяне: тези, които могат да изпълняват друга служба в изречението, се отделят  с  препинателни знаци (първо, второ; от една страна, от друга страна; разбира се), а тези, които се използват само като вметнати части, не се отделят (според мене, обаче, може би, сякаш, в края на краищата).

Surprised В анализа на теста всички вметнати думи и изрази са подчертани.Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси