Второстепенни части на изречението

Второстепенните части са такива части на изречението, които поясняват главните (подлог и сказуемо) или други второстепенни части.

Второстепенни части на изречението са:
- допълнение – пряко и непряко
- обстоятелствено пояснение – за време, място, начин, причина, цел и т.н.
- определение – съгласувано и несъгласувано
- приложение
- сказуемно определение

Embarassed В анализа на теста (зад. 3, подточка В) е допусната грешка при членуването. Правилно:

Сказуемото и подлогът са главни части на изречението.Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси