Синтаксис (от гр. синтаксис – ред, подреждане, свързване)Наука за изречението. Синтаксисът изучава видовете изречения, службата на думите в изречението (части на изречението), начините на свързване на думите в изречение.

Главни части: подлог и сказуемо

Второстепенни части: допълнение, обстоятелствено пояснение, определение, приложение, сказуемно определение

...


За да прочететe цялата статия, кликнете тук

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане