I. Допълнение Второстепенна част на изречението, която означава лице или предмет, пряко или непряко засегнат от глаголното действие.

Допълнението пояснява сказуемото в изречението и е част от групата на сказуемото.

Допълнението отговаря на въпросите кого, какво, като към тези въпроси могат да бъдат добавяни предлози (с кого, с какво, от кого, от какво).

При разбор на изречение допълнението се подчертава с две хоризонтални черти и една къса пресечка ( ≠ ).

 

II. Изразяване 

Допълнението може да бъде изразено със:За да прочететe цялата статия, кликнете тук

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане