И

Идиом – Фразеологично словосъчетание, чието значение няма никаква връзка със значението на думите, които го съставляват.

      • от игла до конец  от край до край

      • през куп за грош  небрежно

Фразеологичното словосъчетание придава експресивност на израза.

Вж. стр. 74;   стр. 75стр. 83стр. 84стр. 85стр. 79стр. 80

Изменяеми думи – Вж. Части на речта

Изречение –  Вж. Изречение

Изявително наклонение – Вж. Наклонение на глагола

Интервю  –  Публицистичен (журналистически) жанр. Представлява беседа (разговор с въпроси и отговори) на журналист с политик, писател, културен или стопански деец по важен въпрос. Интервюто е предназначено за медийно разпространение (за вестници, списания, радио, телевизия).

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане