I. Прилагателни имена са думите, с които назоваваме признак на предмет: цвят (бял, тъмнозелен, син), големина (висок, дълъг, плитък), качества, които се възприемат с обонянието, вкуса, пипането (кисел, сладък, мек, приятен, гладък), физически качества (млад, як, сляп), форма на предмета (кръгъл, четвъртит, елипсовиден), обща оценка на предмета (погрешен, важен, необходим) и др.

1. Прилагателно име е всяка дума, която може да се свърже със същ. име – ГОЛЯМ човек, БЕЗКРАЙНА вселена, ХУБАВО дете, КРИСТАЛНА ваза, БРАТОВ син.

2. Прилагателните имена се изменят по:

         Род – висок (м. р.), висока (ж. р.), високо (ср. р.);

         Число – висок (ед. ч.), високи (мн. ч.);

        За да прочететe цялата статия, кликнете тук

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане