I. Сказуемо Сказуемото е главна част на простото изречение; означава действие или състояние на предмета, означен с подлога.

При разбор на изречение сказуемото се открива с въпрос какво прави (какво правеше) и се подчертава с две хоризонтални черти  ().

Surprised Не бива да се смесват понятията глагол (разбиран като една дума, една от частите на речта) и сказуемо. Сказуемото се изразява с глаголна форма, но понякога и с повече глаголи.

 

II. Видове

1. Просто глаголно сказуемо – образува се от формите на глагола за всички времена, видове, залози и наклонения, които влизат в системата на българското спрежение.За да прочететe цялата статия, кликнете тук

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане