З

Завръзка Начало на действието или събитието в сюжетно произведение: разказ, повест, роман, драма и др. Завръзката обикновено е действие или решение за действие, което поражда  отношения между героите и дава тласък на развитието на действието (на конфликта).Развръзката бележи решението на конфликта.

Например завръзка в разказа "Една българка" е първата среща на баба Илийца с бунтовника. Баба Илийца решава да помогне на изпадналия в беда бунтовник  и това дава тласък на развитието на действието.

Звукозапис – Повторение и редуване на звукове или звукови съчетания в един стих или в няколко съседни стиха. Вж. Алитерация, Асонанс, Анафора, Рима

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане