Страница 27

Зад. 3 Дума с правописна грешка                редактиран вариант

            Расписание                                                разписание

Думата е образувана от глагола пиша с представка раз: пиша разпишаразписание

            Полицеиска                                                полицейска

            Помош                                                         помощ

            Необходимос                                             необходимост

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане