Web Analytics Made Easy - StatCounter

Медиите днес :)


Научи повече - gramatika-bg.com
Открихте ли грешките?

Тези от тях, които не се намерили своя път за реализация биха могли да получават добри доходи занимаващи се със селско стопанска дейност.

Виж/Скрий

Поясняващо изречение, разположено между частите на друго изречение, се отделя със запетаи. Тук е пропусната втората, отбелязваща края на поясняващото изречение.

Неправилно е употребено сегашно деятелно причастие занимаващи се (които се занимават), вместо деепричастие занимавайки се (като се занимават).

Селскостопанска е сложна дума; двете части се пишат слято.

Правилно: Тези от тях, които не се намерили своя път за реализация, биха могли да получават добри доходи, занимавайки се със селскостопанска дейност.

 

Gramatika - BG


gramatika-bg

 Този сайт има за цел да подпомогне работата на учениците по български език, да даде обща представа за частите на речта и частите на изречението, да обясни най-често допусканите (не само от учениците) правописни грешки.

Тестовете в сайта са малки (10 въпроса), но можете да видите както какво сте сгрешили, така и обяснение на направените грешки. Целта е не просто да се отговори правилно на някакви въпроси, а да се развиват и допълват знанията, да се учи.

Обърнете внимание на раздела Термини. Там можете да намерите обяснени термините, изучавани в училище, и чрез многобройните препратки (линкове) да използвате пълноценно информацията от всички учебници.

В раздела Контакти имате възможност да задавате въпроси или да изпращате задачи по български език, като ще Ви бъде отговорено в рамките на 24 часа.

 

Полезни сайтове:
https://kaksepishe.com/;   https://slovored.com/search/pravopisen-rechnik/;   https://liternet.bg/

 


 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.