Web Analytics Made Easy - StatCounter

Подлог

I. Подлог – главна част на изречението; подлогът показва за кого или за какво се говори, за какво се съобщава в изречението.

Подлогът лесно се намира по смисъл като основна дума в изречението (Зари чете), но може да се открие и с въпросите Кой?, Какво?, Що?, зададени към глагола сказуемо (Зари чете. Кой чете? – Зари).

Surprised Още по-лесно се открива чрез замяна на думата с лично местоимение в именителен падеж (Зари чете Тя чете).

При разбор на изречение подлогът се подчертава с една права черта ( — ).

 

 

Подлогът може да бъде изразен (но може и да не бъде изразен – безподложно и безлично изречение) чрез всяка част на речта (Ям е любимата ми дума), но обикновено се изразява чрез:

съществително име

      Децата играят на двора.

      Пред всички с предизвикателно вдигната глава излезе Ния. 

      Пролетта ме изпълва с аромата си на свежест и живот. 

прилагателно име 

      Големите бързо взеха преднина.

      Ще ми се да вярвам, че по-често побеждава добрият.

      Младите учат по-бързо и по-лесно..

числително име 

      Тримата първи стигнаха до хижата.

      Първият ме подмина, но вторият се спря и ме попита от какво имам нужда.

      Тук сме петимата и чакаме останалите. 

местоимение

      Те бяха горди с постижението си.

      Нашите ще се приберат утре.

      Не разбрах кой ще дойде с мен.

словосъчетание

      Големият кораб акостира в пристанището.

      Ние с тебе света ще обновим.

      Момичето със странната прическа вървеше с гордо вдигната глава.

      От гьолчето изскочиха малки зелени жабки.

      Никога не са ми харесвали мъглявите приказки.

      • Подчертаването на сказуемите при анализа на сложните изречения улеснява работата ти. (То улеснява работата ти)

Surprised Запомни това: подлогът винаги може да бъде заменен с лично местоимение в именителен падеж – аз, ти, той, тя, то, ние, вие, те.

Следователно ако дума (или словосъчетание) може да бъде заменена с лично местоимение в именителен падеж, то тя е подлог в изречението:

      • От древни времена поведението на животните (то) е будило интерес у хората.

      • Наблюденията (те), които се правели над някои действия на животните, намирали приложение в практиката – при опитомяването и дресирането на животните, за предсказване на природни бедствия, промени във времето и др.

      • Науката за поведението на животните (тя)се нарича етология.

Surprised Още нещо, което може да ти помогне: винаги можеш да смениш местата на думите в изречението (словореда), но без да променяш формата на думите.

Surprised В следващите изречения ще заменим подлога с лично местоимение и ще променим словореда:

       •  Живял някога край морето един момък.  Той живял някога край морето.

       •  В това време слънцето се скрило зад хълма. В това време то се скрило зад хълма.

       • Слънчевите лъчи падаха право върху лицето на Елиза. Те падаха право върху лицето на Елиза.

       •  В стаята нахлу чист въздух. Той нахлу в стаята.

       •  От гъсталака на дърветата се показаха три великолепни бели лебеда. Те се показаха от гъсталака на дърветата.

 

 

III. Подлогът и сказуемото (главните части на изречението) винаги се съгласуват по лице и число, а понякога и по род:

       Една сутрин Мария (тя – 3 л., ед. ч.) излезе (тя излезе – 3. л., ед. ч.) на разходка.

       Мария и Светла (те – 3 л. мн. ч.) стоят (те стоят – 3 л., мн. ч.)на първия чин

       •  Момичето (то - 3 л., ед. ч., ср. р.) тръгнало (то тръгнало - 3 л., ед. ч., ср. р.) към странната къщичка.

 

IV. Разширен подлог – Подлогът може да има свои пояснения (да бъде изразен със словосъчетание):

      • Казват, че Големият бариерен риф е едно от най-красивите места на нашата планета. Подлогът риф е разширен със съгласуваните определения големият и бариеренSurprised Съгласуваното определение на подлога приема определителния член.

      • Учителката на първокласниците ги посрещна с хляб и мед. Подлогът учителката е разширен с несъгласуваното определение на първокласницитеSurprised В този случай определителният член си остава при подлога.

 

V. Еднородни подлози – два или повече подлога, които се отнасят към едно и също сказуемо в изречението.

      •  Иван, Мария и Светлозара останаха в хижата. Можем да проверим дали подлозите са еднородни, като ги заменим с лично местоимение. Ако то е в множествено число, подлозите са еднородни. Те останаха в хижата.

      •  Малките първокласници и големите дванайсетокласници се хванаха за ръце и заедно влязоха в училището. Еднородните подлози също могат да бъдат разширени. Подлогът първокласниците е разширен със съгласуваното определение малките, а подлогът дванайсетокласници – със съгласуваното определение големите.

 

VI. Правопис

Подлогът в изречението се членува с пълен член, ако е изразен със съществително име от мъжки род, .

Ако можем да заместим същ. име или словосъчетание с той, трябва да го членуваме с пълен член:

      • Ученикът  (той) обича трудностите.

      • Любознателният човек  (той) обича предизвикателствата.

      • Най-големият приятел на брат ми  (той) се нарича телефон.

      • Пръв усети опасността опитният водач (той). Опитният водач (той) пръв усети опасността.

Surprised Ако пред думата стои предлог ( по, за ,на, без , около и др.) , тя НИКОГА не се членува с пълен член, защото не може да бъде подлог в изречението.

Вж. - Страница 16, - Страница 44; - Страница 109; - Страница 80, зад. 2, Страница 46, - Страница 81, - Страница 43; Тест: Главни части на изречението – V клас

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.