Web Analytics Made Easy - StatCounter

Учтива форма

УЧТИВА ФОРМА (уважителна форма) – За да изразим уважение, използваме специфични  езикови средства:

Използваме формите на личното местоимение за 2 л., мн.ч. Вие, Вас, Ви вместо ти, тебе, те

Използваме формите на притежателното местоимение за 2 л., мн.ч. Ваш, Ваша, Ваше, Ваши вместо твой, твоя, твое, твои

Surprised В този случай местоименията се пишат с главна буква.

В множествено число се използват и глаголните форми на (мин. деят. прич) присъствали, били, ходили и т.н.

          • Госпожо, разбрахме, че сте били очарована от пътуването.

          • Господин Петров, вярно ли е, че  Вие не само сте организирали събитието, но сте били и отличен  за добрата работа.

 

В единствено число са прилагателните, числителните редни имена и причастията на и (мин. страд. прич.); те се съгласуват по род с лицето, към което се обръщаме или за което говорим (отличен, отличена, отличено, отличени, очарована, развълнуван, първият, подходящ).

Колега, Вашето мнение  ще бъде обсъдено по-късно.

Вашето дете е наградено  в конкурса за рисунка.

Господине, Вие сте първият желаещ, а и най-подходящ за обявената позиция.

С главна буква се пишат притежателните местоимения, когато са част от титли или длъжности:

Да се обърнем към Негово Високопреосвещенство.

Молбата е до Негово Превъзходителство.


Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.