Web Analytics Made Easy - StatCounter

Д

Диалектизми (от гр. diálektos – наречие, говор) – Думи или изрази от някой диалект, употребени в книжовния език.

Диалог (от гр. diálogos – разговор между две лица) – Диалогът е важно художествено средство. Чрез него писателите предават конфликтите, мислите, преживяванията на литературните герои; разкриват техни типични и индивидуални черти; мотивират  постъпките им. Свободният, непринуден, пестелив, целенасочен и ярък диалог е белег за художественото майсторство на писателя.

Диалогична форма – Разговорна форма на изложение в цяло литературно произведение. Диалогичната форма на изложение е характерна за всички драматически произведения. Среща се и при народните песни и басните.

Драма (от гр. dráma – действие) – Литературен род, който разкрива живота чрез показване на конфликти. Драмата е предназначена за сцена (за представление), поради което се пише в диалогична форма. Конфликтът може да бъде трагичен (трагедия) или комичен (комедия).

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.