Web Analytics Made Easy - StatCounter

Морфология

Морфология (от гр. морфѐ – форма и лόгос – наука) – наука за думите като части на речта. Морфологията изучава думите изобщо (напр. не същ.име компютър, а съществителните имена въобще), техните граматични признаци, особеностите на техните форми и употребата им в езика.

Граматично значение на думата: уча – гл., 1л., ед.ч., сег.вр., III спр.

                                                  учител – същ. име, м.р., ед.ч.

                                                  учителите – същ. име, м.р., мн.ч., чл.

                                                  най-непокорната – прил. име, ж.р., ед.ч., чл., степ.

                                                  кого – въпр. мест., м.р., ед.ч., вин.п.  

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.