Web Analytics Made Easy - StatCounter

Синтаксис

Синтаксис (от гр. синтаксис – ред, подреждане, свързване)Наука за изречението. Синтаксисът изучава видовете изречения, службата на думите в изречението (части на изречението), начините на свързване на думите в изречение.

Главни части: подлог и сказуемо

Второстепенни части: допълнение, обстоятелствено пояснение, определение, приложение, сказуемно определение

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.