Web Analytics Made Easy - StatCounter

Двойно Н (НН)

ДВОЙНО Н (НН)

1. Прилагателно име, което в мъжки род единствено число завършва на -нен, във формите за женски, среден род и множествено число образува двойно н:

         странен странна, странно, странни  

          съвременен  съвременна, съвременно, съвременни

          ненавременен  ненавременна, ненавременно, ненавременни

          конен → конна, конно, конни

           военен → военна, военно, военни

2. Съществителни имена и наречия, образувани от такива прилагателни, също се произнасят и пишат с двойно н:

          странен → странност

          съвременен → съвременност

         конен → конница

          • странен странно (наречие за начин) Той ме погледна странно, като че ли нещо не разбираше (Как ме погледна? – странно; обстоятелствено пояснение за начин, изразено с наречие)

Yell Как да различим наречието от прилагателното име? – вж. Наречие

Cool Но не забравяй: ако прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -ен, във формите за женски, среден род и множествено число се пише с едно н:

          писмен → писмена, писмено, писмени

          ненадежден → ненадеждна, ненадеждно, ненадеждни

          необикновен → необикновена, необикновено, необикновени

  

  

.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.