Web Analytics Made Easy - StatCounter


Двойно Н (НН)

ДВОЙНО Н (НН)

1. Прилагателно име, което в мъжки род единствено число завършва на -нен, във формите за женски, среден род и множествено число образува двойно н:

         странен странна, странно, странни  

          съвременен  съвременна, съвременно, съвременни

          ненавременен  ненавременна, ненавременно, ненавременни

          конен конна, конно, конни

           военен военна, военно, военни

2. Съществителни имена и наречия, образувани от такива прилагателни, също се произнасят и пишат с двойно н:

          странен странност

          съвременен съвременност

         конен конница

          • странен странно (наречие за начин) Той ме погледна странно, като че ли нещо не разбираше (Как ме погледна? – странно; обстоятелствено пояснение за начин, изразено с наречие)

Yell Как да различим наречието от прилагателното име? – вж. Наречие

Cool Но не забравяй: ако прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -ен, във формите за женски, среден род и множествено число се пише с едно н:

          писмен писмена, писмено, писмени

          ненадежден ненадеждна, ненадеждно, ненадеждни

          необикновен необикновена, необикновено, необикновени

  

  

.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси