Web Analytics Made Easy - StatCounter

И

Идиом – Фразеологично словосъчетание, чието значение няма никаква връзка със значението на думите, които го съставляват.

      • от игла до конец  от край до край

      • през куп за грош  небрежно

Фразеологичното словосъчетание придава експресивност на израза.

Вж. стр. 74;   стр. 75стр. 83стр. 84стр. 85стр. 79стр. 80

Изменяеми думи – Вж. Части на речта

ИзречениеИзречението е основна единица на свързаната реч; чрез изречението изразяваме мисли и чувства. Думите в изречението са свързани граматически (Той на ходя училища не е изречение, защото думите не са свързани граматически и не изразяват мисъл, но Той ходи на училище е изречение, защото думите са свързани граматически и изразяват конкретна мисъл). Изречението в устната реч е оформено интонационно, а в писмената – пунктуационно. Вж. Изречение

Изявително наклонение – Вж. Наклонение на глагола

Интервю  –  Публицистичен (журналистически) жанр. Представлява беседа (разговор с въпроси и отговори) на журналист с политик, писател, културен или стопански деец по важен въпрос. Интервюто е предназначено за медийно разпространение (за вестници, списания, радио, телевизия).

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.