Web Analytics Made Easy - StatCounter

Частицата НЕ

ЧАСТИЦАТА НЕ

I. Частицата не се пише разделно пред глагол, деепричастие и пред минало свършено деятелно причастие (на -л), когато то изпълнява службата на сказуемо.

      • Не мога да се нарадвам на идващата пролет.

      • Не виждайки кръжащия орел, кокошката спокойно разхождаше пиленцата си.

      • Момчето не чуло съобщението.

II. Частицата не се пише слято със следващата дума в следните случаи:

1. когато думата не се употребява без нея (неизбежен, непоколебим, невръстен)

2. пред съществително, прилагателно или наречие, когато с не се образува нова дума с противоположно значение ( истина неистина; приятел  неприятел; вярно   невярно; мирен  немирен; напразно   ненапразно; знаещ   незнаещ; узрял  неузрял; възпитан  невъзпитан)

3. когато думата е образувана с представка недо (недоглеждам; недовиждам; недочувайки).

Cool Лесно можем да разберем дали трябва да напишем частицата не слято или разделно, като членуваме следващата дума.

Ако думата след частицата не може да се членува в текста – пиши слято! Не е част от следващата дума: 

      • Той не можеше да разбере това недобро отношение Той не разбираше недоброто отношение;

      • Учителят се дразнеше от неслушащи ученици Учителят се дразнеше от неслушащите ученици;

     Това беше недобър пример, който те веднага усвоиха Това беше недобрият пример, който те веднага усвоиха.


Ако думата след частицата не не  може да се членува в текста, пиши разделно! Не е отделна дума:

      • Тя не каза нищо (думата каза не се членува);

      • Не разбирайки думите му, тя го гледаше учудено (разбирайки не може да се членува).

Kiss Не трябва да забравяме представката недо. Думите, образувани с нея, не могат да се членуват, но пък и обикновено не съществуват без първата част на представката не. Напр. недовиждам, недовиждайки  – няма дума довиждам.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.