Web Analytics Made Easy - StatCounter

Прилагателно име

I. Прилагателни имена са думите, с които назоваваме признак на предмет: цвят (бял, тъмнозелен, син), големина (висок, дълъг, плитък), качества, които се възприемат с обонянието, вкуса, пипането (кисел, сладък, мек, приятен, гладък), физически качества (млад, як, сляп), форма на предмета (кръгъл, четвъртит, елипсовиден), обща оценка на предмета (погрешен, важен, необходим) и др.

1. Прилагателно име е всяка дума, която може да се свърже със същ. име – ГОЛЯМ човек, БЕЗКРАЙНА вселена, ХУБАВО дете, КРИСТАЛНА ваза, БРАТОВ син.

2. Прилагателните имена се изменят по:

         Род – висок (м. р.), висока (ж. р.), високо (ср. р.);

         Число – висок (ед. ч.), високи (мн. ч.);

         Членуват се – висок, високия, високият. Вж. Тест

Surprised Прилагателните имена се изменят по род и число, за да могат да се съгласуват със съществителните. Прилагателното име приема рода, числото и определителния член на съществителното име, което пояснява.

 

II. Видове прилагателни имена:

         качествени (голям, висок,сладък, полезен); могат да се степенуват (по-голям, най-висок по-сладък, най-полезен);

         относителни (дървен, горски, зрелостен, детски); не могат да се степенуват (можем да кажем по-голям, но не и по-дървен)

 

III. Правопис

1. Двойно Н (НН)

          ♦ Прилагателно име, което в м.р. ед.ч. завършва на -НЕН, във формите си за женски, среден род и множествено число се пише с двойно Н:

страНЕН, страННа, страННо, страННи;  

съвремеНЕН, съвремеННа, съвремеННо, съвремеННи;

воеНЕН, воеННа, воеННо, воеННи

Kiss Същ. имена, образувани от такива прилагателни, също се произнасят и пишат с двойно Н – страННост, съвремеННост.

Прилагателно име, което в м.р. ед.ч. завършва на -ЕН, във формите си за женски, среден род и множествено число се пише с едно Н:

Писмен – писмена, писмено, писмени

Чуден – чудна, чудно, чудни

Воден – водна, водно, водни

2. ПО, НАЙ При степенуване между частиците по, най и прилагателното име се пише малко тире:

голям, по-голям,най-голям

интересен, по-интересен, най-интересен;

щастлив, по-щастлив, най-щастлив.

3. Сложни прилагателни имена, образувани от лично и фамилно име и от съставни географски названия.

Прилагателни притежателни имена на -ОВ и -ЕВ се пишат полуслято (с малко тире) и главна буква за всяка част

Иван Вазов → Иван-Вазови разкази;

Христо Ботев → Христо-Ботеви стихотворения.

           ♦ Прилагателни качествени имена на -СКИ, образувани от лично и фамилно име или от съставни географски названия се пишат слято и с малка буква

           Иван Вазов → иванвазовско родолюбие;

           • Христо Ботев → христоботевски плам;

           • Стара Загора → старозагорски

           Черно море → черноморски

4. Сложни прилагателни имена, образувани от числ. и същ. име, се пишат:

            слято:

           • едноминутен (от една минута);

пететажен (от пет етажа);

дванадесетгодишен (от дванадесет години).              

Kiss НО АКО числителното име се състои от две или повече думи (двадесет и пет; сто двадесет и пет), то прилагателното се състои от три или повече думи, защото всички думи се пишат разделно:

двадесет и пет годишен;  

сто петдесет и пет етажен.    

           ♦ полуслято (когато числителното име е написано с цифри):

           5-годишен (от пет години)

           50-градусов (от петдесет градуса) 

           6-етажен (от шест етажа)

           6-степенен (от шест степени)

           2-часов (от два часа)

Някои сложни прилагателни имена също се пишат полуслято (с  малко тире):

един-единствен , черно-бял, жълто-зелен   (Ако между частите на такива прилагателни имена можем да поставим съюза и, пишем с малко тире: жълто и зелено → жълто-зелен; черно и бяло → черно-бял.)

Kiss НО когато прилагателното име означава нюанс на цвят, се пише слято – тъмнозелен, светложълт

 

IV. Как да различим прилагателното име от наречието?

Kiss Не трябва да забравяме основната разлика – прилагателните имена се изменят по род, число, членуват се, а наречията не се изменят (не можем да кажем горето или къдета).

Undecided Ако думата е прилагателно име, като променим другите думи в изречението по число, ще се промени и прилагателното:

      • Това бързо момче Ваше ли е? → Тези бързи момчета Ваши ли са?(Думата бързо се променя, следователно е прилагателно име.)

      Това момче бяга бързо. Тези момчета бягат бързо.(Думата бързо не се променя, следователно е наречие.)

Вж.   Части на речта;  Членуване

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.