Web Analytics Made Easy - StatCounter


числително име

ЧИСЛИТЕЛНО ИМЕ – дума, която означава численост (брой на предметите или числения им ред).

I. Видове числителни имена:

1. Бройно числителноедно, две, пет, петнадесет (петнайсет), тридесет и пет (трийсет и пет)

Бройните числителни не се изменят по род и число (изключение – едно, един, една, едни; две, два), но могат да се членуват:

     • Пет деца – петте деца

     Шест момичета – шестте момичета.

2. Редно числителнопърви, трети, тридесет и шести (трийсет и шести)

Редните числителни имена се изменят по:

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Достъп до платените ресурси на сайта
 
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси