Web Analytics Made Easy - StatCounter

Числително име

числително име

ЧИСЛИТЕЛНО ИМЕ – дума, която означава численост (брой на предметите или числения им ред).

I. Видове числителни имена:

1. Бройно числителноедно, две, пет, петнадесет (петнайсет), тридесет и пет (трийсет и пет)

Бройните числителни не се изменят по род и число (изключение – едно, един, една, едни; две, два), но могат да се членуват:

     • Пет деца – петте деца

     Шест момичета – шестте момичета.

2. Редно числителнопърви, трети, тридесет и шести (трийсет и шести)

Редните числителни имена се изменят по:

  • Род – първи (м.р.), първа (ж. р.), първо (ср. р.), тридесет и шеста (ж. р.)
  • Число – формата за мн. ч. съвпада с формата за м. р., ед. число:

     ед. ч. – Аз бях пети по успех.

     мн. ч. – Ние бяхме пети по успех.

  • Членуват се – първи, първия, първият Вж. Тест

II. Правопис

Undecided Девятка или деветка?

     Правилна форма – деветка (от девет), десетка (от десет).

Wink Тридесет или трийсет?

Допустими са и двете форми, но не трябва да се изпуска Т в края на думите:

     Тридесет и трийсет, но не и трийсе

     Четиринадесет и четиринайсет, но не и четиринайсе.

Wink Кога се пише двойно Т (ТТ)?

Когато числителните имена завършват на Т, а определителният член започва с Т:

     Трийсет – трийсетте

     Петнайсет – петнайсетте

Cool Членуваните числителни двете и трите се произнасят с ударение на първата сричка – двѐте, трùте.

 Вж. - Страница 101

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.