Web Analytics Made Easy - StatCounter

подчинено допълнително изречение

1. Сложно съставно изречение с подчинено допълнително – Подчиненото допълнително изречение пояснява сказуемото на главното изречение; изпълнява службата на допълнение по отношение на главното изречение. Отговаря на въпросите какво, кого (със или без предлог), зададени към сказуемото на главното изречение.

Surprised Сказуемите в примерите са подчертани, подчинените изречения са изписани с удебелен шрифт, а съюзните връзки са оцветени в червено.

Yell Запомни, че подчертаването на сказуемите при анализа на сложните изречения дава възможност ясно да се видят простите изречения и спестява много главоболия.

!!! Изречение, започващо с подчинителен съюз, не може да бъде главно.

      • Реших да отида на кино. Какво реших ?– да отида на кино

      • Разбрах, че трябва да уча сериозно. Какво разбрах? – че трябва да уча

      • За пътя ще попитам  когото срещна. Кого ще попитам за пътя? – когото срещна

      • Не зная кога тръгваме към морето. Какво не зная? – кога тръгваме към морето.

      Не разбрах с кого трябва да дойда на купона.  Какво не разбрах? – с кого трябва да дойда на купона.

      • В късния следобед, оглеждайки околните върхове, разбрахме, че сме сбъркали пътя. Какво разбрахме в късния следобед? – че сме сбъркали пътя.

Surprised Забеляза ли, че подчиненото допълнително се отделя със запетая само когато е въведено със съюза ЧЕ. Това правило, разбира се, има около хиляда изключения, но като начало върши работа.Yell

 

2. Видове подчинени допълнителни изречения  По смисъл и форма подчинените допълнителни изречения биват два вида: разказни (съобщителни) и въпросителни.

Разказното допълнително изречение се свързва с главното обикновено със съюза  че или да; В някои случаи за връзка с главното служи относително местоимение: когото, каквото и т.н.

      • Право беше казал човекът, че конят му бил болен. (Й. Йовков, "Другоселец")

      • Серафим разбра, че се шепне. (Й. Йовков, "Серафим")

      Но по вървежа Серафим позна, че е млада. (Й. Йовков, "Серафим")

      • Всички разбраха утре ще има родителска среща. Когато е пропуснат съюзът че, вместо запетая се пише тире или двоеточие.

      Да чака до сутринта, тя не можеше. Когато подчиненото допълнително изречение стои пред главното, то винаги се отделя със запетая.

      • Каквото посееш, това и ще пожънеш.

      • Ще се срещам с когото си искам. Не се отделя със запетая подчинено допълнително изречение, ако е въведено с относително местоимение който, когото, каквото, колкото и др.

 Въпросителното  допълнително изречение се свързва с главното с въпросително местоимение кой, кого, какъв, чий (със или без предлог); въпросителна частица ли, дали, нали; наречие: къде, кога, как. Този вид допълнително изречение се нарича непряк въпрос (Сравни: Къде живееш? – пряк въпрос; Попитах те къде живееш. – непряк въпрос).

      • Разбрах кой ни е издалПред въпросителна дума не се пише запетая.

      • Трябва да ми кажеш как успя, как се справи с всичко това. При втори непряк въпрос се пише запетая.

      • Кажи ми кога трябва да дойда. Сложното съставно изречение с подчинено допълнително под формата на непряк въпрос завършва с точка.

      • Все поглеждам дали няма да дойде Георги.

      • Разбрали с кого ще пътуваме? Сложното съставно изречение с подчинено допълнително под формата на непряк въпрос завършва с въпросителен знак само ако главното изречение е въпросително (съдържа въпросителна частица).

 

3. Място на подчиненото допълнително изречение  Допълнителното изречение обикновено стои след главното, но ако е нужно да го подчертаем, трябва да го поставим на първо място и да го отделим със запетая.

      • Днес никой не знай къде им е гробът. – Къде им е гробът, днес никой не знай. (П. П. Славейков, "Сто двадесет души")

 

4. Пунктуация

Когато е въведено със съюза че или стои пред главното, подчиненото допълнително изречение се отделя със запетая

      Не разбрах, че трябва да препиша текста.

      Кой ще дойде утре с нас, тъй и не разбрах.

Когато е въведено с въпросителна дума или съюза да, подчиненото допълнително изречение не се отделя със запетая:

      Тъй и не разбрах кой ще дойде утре с нас.

      • Реших да дойда на екскурзията.

Вж. - Страница 51 ; - Страница 52- Страница 53; - Страница 49; - Страница 61Тест

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.