Web Analytics Made Easy - StatCounter


Двойно Т (ТТ, ЩТ)

 

ДВОЙНО Т (ТТ) и ЩТ ПРИ ЧЛЕНУВАНЕ НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ ИМЕНА ОТ Ж. Р.

Определителният член -та за женски род единствено число се прибавя направо към съществителното, без то да се променя: 

           (една) пролет + та пролетта;

           (една) свещ + та свещта .

           (една) книга + та книгата

           (една) пещ + та пещта

           (една) прелест + та прелестта 

Kiss Допускат се грешки при членуване на същ. имена от ж.р., завършващи на Т и Щ , като се изпуска едно Т (вместо ТТ , се пише Т; вместо ЩТ, се пише Щ (радоста, свеща вместо радостта, свещта).

Запомни:

1. Всички имена от ж.р., завършващи на , при членуване се пишат с двойно Т

          (една) плът  плътта

         (една) смърт смъртта

          • (една) вест вестта     

          (една) кост костта

          (една) страст страстта 

Surprised Много от тези имена са образувани с наставка --ОСТ и лесно се разпознават::

          (една) младост младостта

          (една) съвременност съвременността

          (една) неизбежност неизбежността

          (една) радост радостта

          (една) конкретност конкретността

2. Всички имена от ж.р., завършващи на , при членуване се пишат с -ЩТ:

           (една) нощ нощта

          (една) мощ мощта

          (една) вещ вещта

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси