Web Analytics Made Easy - StatCounter


Лексикология (от гр. лексикон речник, и логос – слово, наука) – наука за речниковия състав на езика. Лексикологията изследва всички думи, които образуват речниковия състав (лексиката) на езика, най-малките значещи части на думата - морфемите, различните отношения между думите – синоними, антоними, омоними, пароними.

Понятията за предметите, явленията, техните признаци и взаимни отношения образуват речниковото (лексикалното) значение на думите.

      • уча – 1. Давам някому знание, опитност; обучавам. 2. Съветвам, поучавам. 3. Възприемам, усвоявам знание, опит; изучавам.

      • човек – 1. Същество, което за разлика от животните може да мисли, да говори и има способност да създава и използва оръдия в процеса на труда. 2. Който притежава добри морални и умствени качества.

      смешен – 1. Който възбужда смях; хумористичен. 2. Достоен за присмех, жалък, комичен.

     За да прочететe цялата статия, кликнете тук

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси